Sunday, February 27, 2011

Merasmikan Hari PIBG sekolah-sekolah

27hb, Feb 2011: Jam 9,00am

SK Kg Maju Jaya
11.00am: SK Tmn Desa Jaya

Wawancara YB oleh Pelajar UPM


26hb Feb: PANDAN


Sekumpulan pelajar dari UPM telah mengadakan wawancara YB Ahli Parlimen Tebrau. Isi wawancara adalah berkenaan isu perpaduan dalam Parlimen Tebrau.

Friday, February 25, 2011

吸引地不佬民眾參與‧萬民同慶迎豐年場面熱


(柔佛‧新山21日訊)由地不佬區國會議員服務中心舉辦的“萬民同歡迎豐年”,吸引了大批公眾的到來參與,場面熱鬧。

該活動是從晚上7時30分開始至11時,於新山宏藝花園的公園舉辦。出席的人士有地不佬區國會議員鄧文村、上議員邱思祥、籌委會主席李珖鳴、巴西古當市議員鄭己勝及宏藝花園總經理許福祥和多位馬華地不佬區會黨員。

鄧文村:國家經濟穩定民眾溫飽

鄧文村在會上表示,國家經濟必須穩定的發展,才能讓民眾溫飽,可是如果像中東國家般,因不能確保人民溫飽和就業發展,就造成了社會的動蕩。

他說,大馬首相推出多個計劃,就是為了能夠提供更多的就業機會,並盡力的協助40%低收入人士轉型,因此我們必須支持政府才能夠有個穩定的國家。

他指出,身為家長的都應該採取雙向思考,以子女的角度去關懷他們,並不時的關注子女的動向,以避免他們在不知道如何釋放壓力下做出傻事。

此外,他也提昇民眾,大家都是生活在同一個屋檐下,因此面對社會問題如治安和環保等都應該一同面對,才能發揮出鄰裡守望相助的精神。

邱思祥:越辦越精彩經費未增加

邱思祥在致詞時表示,馬華地不佬區會和宏藝花園已合作舉辦此活動多年,每年越做越精彩,但經費卻從來沒有增加過。

他說,在這個百物上漲的年代,舉辦類似的活動需要龐大的金錢和人力,可是主辦單位卻能夠在不增加經費的情況下,依然能夠把活動越辦越好,因此值得大家讚美。

此外,他指出,馬華地不佬區會每年都舉辦很多場拜年活動,而每次活動的籌委會主席都由不同的人來舉辦,讓黨員能夠充份的發揮出各自的能力。

他也在會上提及,身為該區代議士的鄧文村,也每年公平的撥款於區內的學校、廟宇、居協等,充份的發揮出代議士應有的責任和使命。

另外,大會也策劃了一連串的活動,如由木頭人演奏的中西合併樂曲、南華江加蒲萊武術舞獅團呈現高樁舞獅和夜光龍、老夫子歌舞秀等等。

主辦單位也在現場以選擇回答問題的方式送出獎品,炒熱了現場氣氛。

星洲日報/大柔佛‧2011.02.21